Antagningspoäng för Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29723

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 14.22 0.70 99.99 0.00
Urval 2 22.40 14.22 0.70 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 14.22 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 170 personer till Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 19 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 17 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 18.24 1.00 99.99 0.00
Urval 2 19.60 1.05 99.99
För vårterminen år 2016 hade Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

11

Under VT2016 sökte 73 personer till Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.49 17.50 0.95 99.99 2.00
Urval 2 14.49 0.95 99.99 2.00
Höstterminen år 2015 hade Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.49 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 183 personer till Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 14 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 11 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.33 16.40 1.15 2.00
Urval 2 12.30 19.78 1.30 99.99
Vårterminen år 2015 hade Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.33 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 69 personer till Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 13.39 0.60 99.99 0.00
Urval 2 20.40 14.48 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 13.39 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 163 personer till Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 15 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 15.45 0.25 99.99
Urval 2 13.45 0.95 99.99
För vårterminen år 2014 hade Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 49 personer till Kemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 12 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg