Antagningspoäng för Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19712

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 18.45 0.90 0.00 3.50
Urval 2 16.69 14.76 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 381 personer till Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.76 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.30 16.98 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

378

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2019 sökte 378 personer till Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.80 1.05 0.00 3.50
Urval 2 17.70 17.29 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 451 personer till Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 3 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 2 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 20.00 1.05 4.00
Urval 2 18.23 17.78 0.95 4.00
För höstterminen år 2017 hade Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

473

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 473 personer till Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 6 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.94 19.48 1.20 4.00
Urval 2 19.00 18.90 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.94 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

566

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 566 personer till Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 4 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 3 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.50 1.25 4.00
Urval 2 20.20 18.81 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

663

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 663 personer till Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 3 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 3 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.55 20.98 1.40 0.00
Urval 2 20.10 20.69 1.25
För höstterminen år 2014 hade Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.55 i urvalsgrupp BI, 20.98 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

688

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

29

Under HT2014 sökte 688 personer till Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 4 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 4 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg