Antagningspoäng för Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19715

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 15.89 0.20 0.00 3.00
Urval 2 12.91 11.50 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 352 personer till Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 28 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 28 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 15.71 0.65 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

59

Under HT2019 sökte 332 personer till Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 25 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 19 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg