Antagningspoäng för Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19729

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 20.10 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

44

Under HT2020 sökte 253 personer till Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 15 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 12 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.86 15.57 0.60 99.99 0.00
Urval 2 11.86 15.57 1.05 99.99
Höstterminen år 2016 hade Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 11.86 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 179 personer till Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 10 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.85 14.08 0.60 99.99 0.00
Urval 2 13.85 18.60 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.85 i urvalsgrupp BI, 14.08 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 185 personer till Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 10 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 7 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 15.22 0.45 99.99 0.00
Urval 2 15.80 15.22 0.45 99.99
Höstterminen år 2014 hade Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.94 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 168 personer till Molekylärbiologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 13 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg