Antagningspoäng för Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19723

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.76 0.55 0.00 4.00
Urval 2 15.52 17.22 0.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 405 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 9 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.43 0.35 0.00 4.00
Urval 2 13.80 15.26 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 479 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 24 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 25 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 17.85 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.52 17.59 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 403 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 8 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 9 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg