Antagningspoäng för Sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29774

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.44 1.50 4.00
Urval 2 20.30 20.44 1.40 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.44 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1633

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

43

Under VT2015 sökte 1633 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet varav 472 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 14 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.66 1.50 0.00
Urval 2 20.80 21.07 1.40
För höstterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.66 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3048

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 3048 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet varav 686 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 12 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 20.97 1.40 0.00
Urval 2 20.20 20.44 1.30
Vårterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 20.97 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1483

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

47

Under VT2014 sökte 1483 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet varav 424 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 11 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 14 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg