Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19779

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.10 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.30 18.70 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3473

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

170

Under HT2020 sökte 3473 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 917 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 21 var män och 159 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 20 var män och 150 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.77 17.73 0.90 0.00 4.00
Urval 2 16.71 17.30 0.70 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.77 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1728

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

170

Under VT2020 sökte 1728 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 534 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 26 var män och 153 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 29 var män och 140 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.73 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.56 17.90 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2480

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

170

Under HT2019 sökte 2480 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 676 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 24 var män och 146 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 22 var män och 147 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.45 0.90 0.00 3.00
Urval 2 14.84 16.09 0.60 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1090

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

170

Under VT2019 sökte 1090 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 388 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 31 var män och 139 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 35 var män och 134 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.63 18.28 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.55 17.52 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.63 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1985

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

160

Under HT2018 sökte 1985 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 554 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 29 var män och 141 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 24 var män och 136 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.65 0.90 0.00 4.00
Urval 2 16.03 16.90 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1343

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

160

Under VT2018 sökte 1343 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 27 var män och 143 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 25 var män och 135 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 18.65 1.10 4.00
Urval 2 17.88 17.81 0.95 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2231

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

160

Under HT2017 sökte 2231 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 555 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 18 var män och 152 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 20 var män och 140 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.84 1.00 4.00
Urval 2 16.80 16.81 0.85 3.50
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1453

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under VT2017 sökte 1453 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 433 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 24 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 25 var män och 133 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.19 1.20 4.00
Urval 2 18.30 18.19 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.19 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2513

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

150

Under HT2016 sökte 2513 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 600 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 25 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 27 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.40 1.15 4.00
Urval 2 18.72 17.50 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1786

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2016 sökte 1786 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 524 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 29 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 29 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.66 1.30 4.00
Urval 2 19.30 18.20 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2813

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

140

Under HT2015 sökte 2813 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 719 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 24 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 26 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 18.38 1.15 4.00
Urval 2 18.20 18.10 1.00 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1685

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2015 sökte 1685 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 463 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 24 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 27 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 19.40 1.30 4.00
Urval 2 19.60 18.70 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2568

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2014 sökte 2568 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 667 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 25 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg