Antagningspoäng för Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19731

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20 0.00 1.60 0.00 0.00
Urval 2 22.00 0.00 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.20 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 340 personer till Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 18.33 1.10 0.00
Urval 2 17.75 18.20 1.10
För höstterminen år 2016 hade Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

604

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 604 personer till Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet varav 192 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 46 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 50 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 18.03 1.15 4.00
Urval 2 17.90 17.17 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

616

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 616 personer till Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet varav 211 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 51 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 54 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.21 1.00 0.00
Urval 2 15.70 15.82 0.85
För höstterminen år 2014 hade Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 508 personer till Software Engineering and Management, Bachelor's Programme vid Göteborgs universitet varav 163 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 51 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 56 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg