Antagningspoäng för Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19774

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.49 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.75 17.62 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1069

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 1069 personer till Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 281 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 69 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 66 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg