Antagningspoäng för Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29740

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 21.25 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.57 20.99 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1978

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 1978 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 402 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 17 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 20.97 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.16 20.71 1.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 20.97 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1167

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2020 sökte 1167 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 357 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 26 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 28 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.39 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.57 20.91 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.39 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1657

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 1657 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 306 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 36 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 21.53 1.45 0.00 4.00
Urval 2 19.90 21.49 1.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 21.53 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

969

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2019 sökte 969 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 302 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 29 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 32 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 21.76 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.57 21.75 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 21.76 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1758

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 1758 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 298 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 28 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 21.60 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.10 21.49 1.40 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1108

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2018 sökte 1108 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 302 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.72 21.85 1.50 4.00
Urval 2 20.51 21.60 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.72 i urvalsgrupp BI, 21.85 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1690

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 1690 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 28 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.75 1.50 4.00
Urval 2 20.60 21.71 1.45 4.00
Vårterminen år 2017 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.75 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1173

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 1173 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 313 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 22 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.53 21.86 1.60 4.00
Urval 2 20.95 21.78 1.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.53 i urvalsgrupp BI, 21.86 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1960

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 1960 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 301 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.55 21.46 1.50 4.00
Urval 2 20.40 21.15 1.50 4.00
Vårterminen år 2016 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.55 i urvalsgrupp BI, 21.46 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1258

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2016 sökte 1258 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 287 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.43 21.70 1.55 4.00
Urval 2 21.05 21.42 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.43 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2014

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 2014 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 305 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 23 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 27 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.63 1.55 4.00
Urval 2 20.61 21.44 1.50 4.00
Vårterminen år 2015 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.63 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1196

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under VT2015 sökte 1196 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 317 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 26 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 32 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 22.00 1.60 4.00
Urval 2 21.03 21.80 1.55 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2078

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 2078 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 323 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 22.00 1.55 4.00
Urval 2 21.05 21.73 1.50 4.00
Vårterminen år 2014 hade Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1126

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under VT2014 sökte 1126 personer till Tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 307 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 24 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 16 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg