Antagningspoäng för Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19735

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 22.09 0.65 0.00 0.00
Urval 2 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 22.09 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2020 sökte 126 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 3 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 20.46 0.65 0.00 0.00
Urval 2 13.50 13.90 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 20.46 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 106 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 16.87 0.85 3.00
Urval 2 17.23 14.53 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 126 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 19.34 0.70 0.00
Urval 2 14.95 12.25 0.40
För höstterminen år 2014 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 19.34 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 136 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg