Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-38500

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 15.67 0.20 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 447 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 158 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 63 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 64 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.54 15.16 0.25 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 12.54 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

96

Under HT2018 sökte 347 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 112 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 69 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 96 personer varav 56 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 16.07 0.50 4.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 405 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 125 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 70 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 67 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.30 0.75 4.00
Urval 2 12.50 14.42 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

504

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

105

Under HT2016 sökte 504 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 153 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 48 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 59 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.53 0.70 4.00
Urval 2 13.90 14.00 0.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

543

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 543 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 173 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 50 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 52 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.56 0.70 4.00
Urval 2 14.40 13.64 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

547

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

103

Under HT2014 sökte 547 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 153 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 44 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 60 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm