Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-38600

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 15.23 0.40 0.00
Urval 2 11.80 11.86 0.15 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 251 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 48 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 29 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.20 0.40 3.50
Urval 2 12.00 12.13 0.30 3.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 303 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 45 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 27 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.29 0.60 0.00
Urval 2 13.50 12.33 0.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 295 personer till Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 52 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm