Antagningspoäng för Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-38200

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.72 16.75 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 11.06 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 15.72 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 491 personer till Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 118 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 35 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 40 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.62 16.37 0.45 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 15.62 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 357 personer till Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 22 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 19 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.83 16.62 0.50 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 14.83 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 410 personer till Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 88 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 23 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 24 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.97 0.75 0.00
Urval 2 14.90 14.60 0.50
För höstterminen år 2017 hade Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

578

Antagna urval 1

88

Antagna urval 2

77

Under HT2017 sökte 578 personer till Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 124 i första hand. Totalt antogs 88 personer i det första urvalet varav 20 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 18 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.40 0.80 3.00
Urval 2 15.90 16.60 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

804

Antagna urval 1

88

Antagna urval 2

77

Under HT2016 sökte 804 personer till Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 126 i första hand. Totalt antogs 88 personer i det första urvalet varav 22 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 20 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.80 0.90 4.00
Urval 2 17.20 16.89 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

912

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 912 personer till Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 166 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 17 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 19 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.60 1.00 0.00
Urval 2 17.60 17.38 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1003

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1003 personer till Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 172 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 11 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm