Antagningspoäng för Idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-182ID

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 17.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 303 personer till Idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 78 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.50 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 215 personer till Idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 50 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.49 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 263 personer till Idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 58 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm