Antagningspoäng för Idrott och hälsa, 120 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-38100

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 18.11 0.65 3.00
Urval 2 14.84 17.26 0.30 2.50
För höstterminen år 2016 hade Idrott och hälsa, 120 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 393 personer till Idrott och hälsa, 120 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 70 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.61 0.70 0.00
Urval 2 15.50 15.20 0.35
För höstterminen år 2015 hade Idrott och hälsa, 120 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 426 personer till Idrott och hälsa, 120 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 88 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.40 0.65 0.00
Urval 2 16.40 16.91 0.50
För höstterminen år 2014 hade Idrott och hälsa, 120 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 440 personer till Idrott och hälsa, 120 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 57 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 19 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm