Antagningspoäng för Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-38300

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.66 18.32 0.55 0.00 4.00
Urval 2 17.25 15.95 0.40 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 19.66 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 333 personer till Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 109 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 36 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 29 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.81 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 13.68 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 216 personer till Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 60 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 29 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 25 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.80 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.10 14.40 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 247 personer till Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 63 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 26 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 13.20 0.30 3.00
Urval 2 14.90 13.20 0.30
För höstterminen år 2016 hade Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 349 personer till Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 59 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 26 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 15.68 0.10 3.00
Urval 2 15.06 13.03 0.10 2.00
För höstterminen år 2015 hade Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 430 personer till Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 105 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 28 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 24 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.10 0.75 0.00
Urval 2 17.30 16.79 0.75
För höstterminen år 2014 hade Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 474 personer till Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 109 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 25 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm