Antagningspoäng för Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm

Programkod: HHS-34004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 19.22 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.11 19.14 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 19.22 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1307

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 1307 personer till Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm varav 240 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 28 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 19.17 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.96 19.17 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1023

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

49

Under HT2019 sökte 1023 personer till Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm varav 240 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 24 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 17 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 19.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.91 19.17 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1134

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1134 personer till Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm varav 246 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 22 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 21 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Handelshögskolan i Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm