Antagningspoäng för Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm

Programkod: HHS-34002

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.52 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.38 19.45 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3134

Antagna urval 1

336

Antagna urval 2

295

Under HT2020 sökte 3134 personer till Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm varav 1660 i första hand. Totalt antogs 336 personer i det första urvalet varav 185 var män och 146 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 295 personer varav 164 var män och 128 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 19.50 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.22 19.29 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2735

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

310

Under HT2019 sökte 2735 personer till Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm varav 1413 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 196 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 310 personer varav 177 var män och 127 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.48 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.27 19.38 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2990

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

290

Under HT2018 sökte 2990 personer till Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm varav 1488 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 180 var män och 146 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 156 var män och 133 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 19.48 4.00
Urval 2 19.32 19.50 4.00
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3307

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

285

Under HT2017 sökte 3307 personer till Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm varav 1591 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 201 var män och 124 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 285 personer varav 179 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.63 19.82 1.95 4.00
Urval 2 19.55 19.79 1.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.63 i urvalsgrupp BI, 19.82 i urvalsgrupp BII och 1.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4393

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

290

Under HT2016 sökte 4393 personer till Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm varav 2072 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 176 var män och 137 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 159 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 20.00 1.95 4.00
Urval 2 19.79 19.80 1.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5154

Antagna urval 1

310

Antagna urval 2

290

Under HT2015 sökte 5154 personer till Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm varav 2321 i första hand. Totalt antogs 310 personer i det första urvalet varav 171 var män och 128 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 166 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 20.00 1.90 4.00
Urval 2 19.80 20.00 1.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4331

Antagna urval 1

310

Antagna urval 2

290

Under HT2014 sökte 4331 personer till Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm varav 2084 i första hand. Totalt antogs 310 personer i det första urvalet varav 183 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 169 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Handelshögskolan i Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm