Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-23054

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75
Urval 2 12.75
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik på Högskolan Kristianstad 12.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 24 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik vid Högskolan Kristianstad varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00
Urval 2 15.69
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik på Högskolan Kristianstad 13.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 20 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik vid Högskolan Kristianstad varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad