Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-23055

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi på Högskolan Kristianstad 21.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 10 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi vid Högskolan Kristianstad varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad