Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-23056

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi på Högskolan Kristianstad 13.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 11 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi vid Högskolan Kristianstad varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad