Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20355

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 15.98 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

61

Under HT2020 sökte 295 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 43 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 22 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 18 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.81 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.81 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under VT2020 sökte 244 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 67 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 15.53 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under VT2019 sökte 258 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 66 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.21 15.58 0.40 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.21 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 321 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 42 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 17.14 0.80 0.00 4.00
Urval 2 0.00 14.05 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

268

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2018 sökte 268 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 64 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.81 16.00 0.60 0.00
Urval 2 14.24 15.00 0.60
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.81 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 353 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.07 1.00 0.00
Urval 2 14.75 15.31 0.50
Vårterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2017 sökte 287 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 73 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.58 0.70 0.00
Urval 2 14.40 14.84 0.60
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 348 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.25 0.90 0.00
Urval 2 14.30 16.06 0.70
Vårterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2016 sökte 285 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 87 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.96 0.65 3.00
Urval 2 16.30 15.42 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 367 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 46 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.40 0.95 4.00
Urval 2 16.00 16.01 0.70
Vårterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2015 sökte 285 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 80 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.65 0.75 0.00
Urval 2 15.17 15.02 0.75
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 321 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 16.71 0.60 0.00
Urval 2 13.30 15.54 0.30
Vårterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 186 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 64 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad