Antagningspoäng för Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11477

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.26 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.72 15.55 0.60 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.26 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

627

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 627 personer till Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad varav 88 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 40 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 41 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.66 14.23 0.70 0.00 4.00
Urval 2 13.55 12.99 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.66 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 461 personer till Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad varav 53 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 25 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.75 0.85 0.00 3.50
Urval 2 15.25 15.75 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

676

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 676 personer till Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad varav 57 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 30 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 31 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.97 16.56 0.90 3.50
Urval 2 16.20 16.00 0.85 3.50
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.97 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 782 personer till Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad varav 78 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 29 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.50 1.05 4.00
Urval 2 16.92 16.20 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1095

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 1095 personer till Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad varav 97 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 30 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 27 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.04 1.00 0.00
Urval 2 17.65 17.70 1.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

996

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 996 personer till Ekonomprogrammet - Bank och finans vid Högskolan Kristianstad varav 103 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 35 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad