Antagningspoäng för Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11479

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.74 0.65 0.00 0.00
Urval 2 15.85 14.75 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 542 personer till Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad varav 51 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 23 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 16.37 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.10 15.09 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

442

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 442 personer till Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad varav 48 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 26 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 16.01 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.32 16.01 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.83 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

668

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 668 personer till Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad varav 60 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 34 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 33 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.66 16.35 0.90 0.00
Urval 2 15.80 16.25 0.85
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.66 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

717

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 717 personer till Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad varav 41 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 36 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 17.20 1.00 4.00
Urval 2 16.60 16.30 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

845

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 845 personer till Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad varav 56 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 28 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 38 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.23 0.95 0.00
Urval 2 17.60 16.66 0.95
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

808

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 808 personer till Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring vid Högskolan Kristianstad varav 47 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 31 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 30 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad