Antagningspoäng för Ekonomprogrammet - Valfri vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11480

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.84 18.53 1.25 0.00
Urval 2 19.10 17.70 1.15
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet - Valfri vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.84 i urvalsgrupp BI, 18.53 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1099

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1099 personer till Ekonomprogrammet - Valfri vid Högskolan Kristianstad varav 99 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.08 1.20 0.00
Urval 2 18.80 17.50 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet - Valfri vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1094

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 1094 personer till Ekonomprogrammet - Valfri vid Högskolan Kristianstad varav 135 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad