Antagningspoäng för Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-14990

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 19.04 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.70 18.45 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

599

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 599 personer till Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad varav 65 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 18.38 0.95 0.00 2.50
Urval 2 16.35 17.35 0.90 0.00 2.50
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 602 personer till Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad varav 73 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 17.60 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.92 17.04 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

870

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 870 personer till Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad varav 88 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.47 18.23 1.10 0.00
Urval 2 18.15 17.27 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 18.47 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1045

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 1045 personer till Ekonomprogrammet - Valfri inriktning vid Högskolan Kristianstad varav 111 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 21 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad