Antagningspoäng för Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-08931

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 18.00 0.60 0.00 4.00
Urval 2 16.50 16.90 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1276

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 1276 personer till Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap vid Högskolan Kristianstad varav 174 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 12 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 8 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad