Antagningspoäng för Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-07717

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.12 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.90 14.12 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.12 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

501

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

56

Under HT2019 sökte 501 personer till Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad vid Högskolan Kristianstad varav 292 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 3 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad