Antagningspoäng för Förskollärarutbildning (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-27711

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.49 13.27 0.00 0.00 2.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarutbildning (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.49 i urvalsgrupp BI, 13.27 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

695

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

227

Under HT2019 sökte 695 personer till Förskollärarutbildning (ubpH14) vid Högskolan Kristianstad varav 217 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 20 var män och 230 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 227 personer varav 12 var män och 215 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad