Antagningspoäng för Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21322

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 15.40 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 201 personer till Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 62 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 25 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 15.65 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

47

Under HT2018 sökte 201 personer till Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 49 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 18 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.17 14.59 0.50 3.50
Urval 2 11.56 11.62
För höstterminen år 2017 hade Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.17 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

281

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 281 personer till Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 17.31 0.80 3.50
Urval 2 14.96 16.87 0.70 3.50
För höstterminen år 2016 hade Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 323 personer till Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 77 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 16.56 0.70 3.00
Urval 2 13.85 11.97 0.55
För höstterminen år 2015 hade Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 328 personer till Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 85 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 16 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 15.89 0.80 4.00
Urval 2 14.96 14.11 0.55 4.00
För höstterminen år 2014 hade Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 301 personer till Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 61 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad