Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20382

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.13 0.00 0.00 3.50
Urval 2 12.44 11.95 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.13 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

281

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 281 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.49 14.45 0.30 0.00 0.00
Urval 2 11.77 14.00 0.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.49 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2020 sökte 224 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 76 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 12.80 0.30 0.00 0.00
Urval 2 13.26 12.80 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 238 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 14.90 0.25 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

42

Under VT2019 sökte 198 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 56 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 13.91 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 13.91 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 333 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 50 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.58 14.03 0.45 0.00 3.00
Urval 2 12.00 13.61 0.25 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.58 i urvalsgrupp BI, 14.03 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 240 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 70 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 13.32 0.35 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 13.32 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 327 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.71 0.60 3.50
Urval 2 13.80 14.97 0.45 4.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2017 sökte 279 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 75 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.48 15.10 0.70 3.00
Urval 2 14.55 14.00 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.48 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 414 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 63 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.49 16.19 0.80 4.00
Urval 2 14.60 16.11 0.80 4.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.49 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 328 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 118 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 16 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.08 14.56 0.55 4.00
Urval 2 14.70 14.17 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.08 i urvalsgrupp BI, 14.56 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 346 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 61 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.28 16.17 0.65 4.00
Urval 2 14.96 15.44 0.55 4.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 16.28 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under VT2015 sökte 254 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 98 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.20 0.45 4.00
Urval 2 14.40 14.17 0.25 4.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 276 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 45 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.65 0.40 3.00
Urval 2 11.24 12.20 0.15
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 179 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad varav 54 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad