Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11485

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.76 14.69 0.60
Urval 2 15.80 15.86
Under terminen HT2016 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system på Högskolan Kristianstad 12.76 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 74 personer till Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad varav 13 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 10 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 19.98 0.65 99.99 0.00
Urval 2 12.50 19.98 0.65 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 19.98 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 80 personer till Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 11.46 0.50 99.99
Urval 2 12.60 11.46 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 11.46 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 61 personer till Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system vid Högskolan Kristianstad varav 11 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 19 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad