Antagningspoäng för IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11286

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.18 0.55 0.00 2.50
Urval 2 14.34 15.18 0.50 0.00 2.50
Höstterminen år 2020 hade IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.18 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 334 personer till IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 112 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 61 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 47 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.62 14.45 0.80 0.00 4.00
Urval 2 13.36 14.66 0.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.62 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 312 personer till IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 69 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 41 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 41 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 14.69 0.75 3.50
Urval 2 14.50 14.45 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 352 personer till IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 97 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 41 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 38 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.97 15.10 0.75 3.50
Urval 2 14.00 12.70 0.55 3.50
För höstterminen år 2016 hade IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.97 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 342 personer till IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 69 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 41 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.67 15.71 0.70 4.00
Urval 2 13.92 14.05 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.67 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 356 personer till IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 83 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 38 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 38 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.09 0.90 0.00
Urval 2 13.91 14.50 0.80
För höstterminen år 2014 hade IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

386

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 386 personer till IT-driftteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 83 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 38 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 39 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad