Antagningspoäng för Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-20387

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.27 11.98 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.27 i urvalsgrupp BI, 11.98 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

29

Under VT2018 sökte 149 personer till Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 30 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 10 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.60 12.63 0.25 3.00
Urval 2 9.60 12.63 0.30 3.00
För höstterminen år 2016 hade Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 9.60 i urvalsgrupp BI, 12.63 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 128 personer till Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 19 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 13.68 0.40 3.00
Urval 2 10.60 12.13 0.20 3.00
Vårterminen år 2016 hade Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 13.68 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 171 personer till Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 49 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 31 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 29 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.96 10.12 0.10 99.99 3.00
Urval 2 10.96 13.26 0.10 99.99 3.00
Höstterminen år 2015 hade Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 10.96 i urvalsgrupp BI, 10.12 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 110 personer till Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 14 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 23 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 13 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.50 0.60 4.00
Urval 2 13.47 13.56 0.20 3.00
Vårterminen år 2015 hade Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 159 personer till Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 14.95 0.30 4.00
Urval 2 12.06 14.95 0.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 108 personer till Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 19 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.80 12.27 0.05 3.00
Urval 2 10.90 12.27 0.05 99.99 3.00
Vårterminen år 2014 hade Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 10.80 i urvalsgrupp BI, 12.27 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 96 personer till Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 19 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 18 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad