Antagningspoäng för Personal- och arbetslivsprogrammet (ubpH13) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-17658

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.02 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.56 17.00 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Personal- och arbetslivsprogrammet (ubpH13) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

666

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 666 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet (ubpH13) vid Högskolan Kristianstad varav 115 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 13 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad