Antagningspoäng för VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-21366

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.19 14.38 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.19 i urvalsgrupp BI, 14.38 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 193 personer till VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 66 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 42 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 12.38 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 12.38 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 181 personer till VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 47 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 44 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 41 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.96 14.84 3.50
Urval 2 10.60 12.00
För höstterminen år 2017 hade VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.96 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 237 personer till VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 70 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 42 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 16.61 0.80 3.00
Urval 2 14.23 14.61 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 205 personer till VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 68 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 30 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 16.10 0.75 3.00
Urval 2 15.40 16.10 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 208 personer till VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 86 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.94 14.05 0.40 3.00
Urval 2 12.30 13.72 0.30
För höstterminen år 2014 hade VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.94 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 164 personer till VA- och kretsloppsteknikerprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad