Antagningspoäng för VA- och kretsloppsteknikerprogrammet (ubpH12) vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-27677

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.72 12.00 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade VA- och kretsloppsteknikerprogrammet (ubpH12) vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 11.72 i urvalsgrupp BI, 12.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 159 personer till VA- och kretsloppsteknikerprogrammet (ubpH12) vid Högskolan Kristianstad varav 51 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 40 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad