Antagningspoäng för högskolor och universitet 2013

  Antagningspoäng.se


Sök utbildning, lärosäte eller ort:

Ex. civilingenjör linköping

Antagningspoäng för Civilingenjör, Bred ingång vid Karlstads universitet:

Höstterminen 2013 (HT)

Antal antagna: 25
Lägsta meritkrav för betyg utan komplettering: 18.7
Lägsta meritkrav för betyg med komplettering: 17.49
Lägsta resultat på högskoleprovet: 1.2

Höstterminen 2012 (HT)

Antal antagna: 40
Lägsta meritkrav för betyg utan komplettering: 17.6
Lägsta meritkrav för betyg med komplettering: 16.9
Lägsta resultat på högskoleprovet: 1.1


Karlstads universitet
Andra utbildningar i Karlstad