Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-42000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 17.70 0.65 0.00 4.00
Urval 2 16.45 17.62 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

642

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 642 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 139 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 12 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 15 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.60 0.55 0.00 3.00
Urval 2 14.09 15.91 0.45 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

478

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under VT2020 sökte 478 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 110 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 16 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 14 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.60 0.60 0.00 3.50
Urval 2 13.83 16.35 0.30 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

544

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under HT2019 sökte 544 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 110 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 15 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 13 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 16.11 0.65 0.00 3.00
Urval 2 12.80 14.78 0.40 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

72

Under VT2019 sökte 495 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 112 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 13 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 10 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 17.07 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.24 16.11 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under HT2018 sökte 698 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 102 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 14 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 9 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.87 16.67 0.75 0.00 3.50
Urval 2 14.95 16.11 0.50 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 15.87 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under VT2018 sökte 641 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 103 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 20 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 13 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.60 0.75 3.00
Urval 2 15.68 17.10 0.75 3.00
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

774

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 774 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 118 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 16 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 17.39 0.80 4.00
Urval 2 15.08 16.67 0.75 4.00
Vårterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

703

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

69

Under VT2017 sökte 703 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 120 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 8 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 8 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.63 17.17 0.85 4.00
Urval 2 16.10 16.65 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.63 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

870

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

69

Under HT2016 sökte 870 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 113 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 8 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 11 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.30 0.85 3.00
Urval 2 16.20 16.37 0.70 3.00
Vårterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

850

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

69

Under VT2016 sökte 850 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 123 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 12 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 9 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.15 0.90 4.00
Urval 2 17.60 17.03 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1034

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

69

Under HT2015 sökte 1034 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 153 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 15 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 12 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.38 0.80 4.00
Urval 2 16.99 17.12 0.75 3.00
Vårterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

817

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

67

Under VT2015 sökte 817 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 132 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 8 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 9 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.06 1.00 4.00
Urval 2 17.20 17.30 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1019

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 1019 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 132 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 14 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 9 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 17.23 0.90 0.00
Urval 2 16.90 17.11 0.80
Vårterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

872

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under VT2014 sökte 872 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 133 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm