Antagningspoäng för Audionomprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.92 0.50 0.00 4.00
Urval 2 15.40 16.48 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Audionomprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

326

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 326 personer till Audionomprogrammet vid Karolinska institutet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 16.45 0.50 0.00 0.00
Urval 2 15.00 16.22 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Audionomprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 288 personer till Audionomprogrammet vid Karolinska institutet varav 50 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.75 0.95 0.00 4.00
Urval 2 15.52 15.00 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Audionomprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 364 personer till Audionomprogrammet vid Karolinska institutet varav 48 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 13 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 10 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.88 1.00 3.50
Urval 2 15.90 16.57 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Audionomprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 431 personer till Audionomprogrammet vid Karolinska institutet varav 62 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.36 17.47 1.00 4.00
Urval 2 17.30 16.94 1.00 3.00
För höstterminen år 2016 hade Audionomprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.36 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 440 personer till Audionomprogrammet vid Karolinska institutet varav 75 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 6 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 7 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.35 1.20 0.00
Urval 2 18.75 17.81 1.20
För höstterminen år 2015 hade Audionomprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

558

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 558 personer till Audionomprogrammet vid Karolinska institutet varav 108 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 9 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 9 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 20.10 1.15 0.00
Urval 2 19.00 20.10 1.10
För höstterminen år 2014 hade Audionomprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

604

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 604 personer till Audionomprogrammet vid Karolinska institutet varav 95 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 4 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 3 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm