Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41003

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.20 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.40 18.20 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 440 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet varav 62 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 9 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 18.09 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.24 16.06 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 18.09 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

374

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2019 sökte 374 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 10 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 18.55 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.76 17.80 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 412 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 10 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 16.60 1.00 4.00
Urval 2 18.23 16.60 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 445 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet varav 45 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 8 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 18.60 1.15 4.00
Urval 2 17.50 18.00 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

565

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 565 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet varav 60 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.73 18.93 1.15 0.00
Urval 2 17.73 18.22 1.05
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.73 i urvalsgrupp BI, 18.93 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

579

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 579 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet varav 59 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 8 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.75 0.95 0.00
Urval 2 17.20 17.72 0.90
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

566

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 566 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska institutet varav 57 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm