Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41016

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.90 1.05 0.00 4.00
Urval 2 19.05 18.75 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1732

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 1732 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 476 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 50 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 33 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 18.50 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.70 18.50 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1037

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

105

Under VT2020 sökte 1037 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 341 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 50 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 34 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 18.82 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.85 18.71 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 18.82 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1515

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

105

Under HT2019 sökte 1515 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 430 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 49 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 43 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.42 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.70 18.33 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.42 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1040

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

102

Under VT2019 sökte 1040 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 323 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 45 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 33 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.81 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.71 18.81 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.81 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1706

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2018 sökte 1706 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 446 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.46 1.15 0.00 3.00
Urval 2 17.95 18.17 1.15 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1260

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

105

Under VT2018 sökte 1260 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 357 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 47 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 42 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.51 1.25 4.00
Urval 2 18.76 18.75 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.51 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1990

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 1990 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 452 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 43 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 36 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 19.10 1.15 4.00
Urval 2 18.60 18.67 1.15 4.00
Vårterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1451

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2017 sökte 1451 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 382 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 39 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 30 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.06 19.58 1.25 4.00
Urval 2 19.20 19.55 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.06 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2331

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 2331 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 530 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 36 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 29 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.72 1.25 4.00
Urval 2 19.07 19.19 1.20 4.00
Vårterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.72 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1713

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2016 sökte 1713 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 446 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 34 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 31 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.86 1.30 4.00
Urval 2 19.70 19.50 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.86 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2570

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 2570 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 586 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 39 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 34 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.94 1.20 4.00
Urval 2 18.90 18.63 1.15 4.00
Vårterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1665

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 1665 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 416 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 43 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 36 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.56 1.25 0.00
Urval 2 19.43 18.96 1.20
För höstterminen år 2014 hade Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2293

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 2293 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska institutet varav 512 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 38 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 36 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm