Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet

Programkod: KI-D7000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.49 20.38 1.40 0.00 0.00
Urval 2 21.49 20.72 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.49 i urvalsgrupp BI, 20.38 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

959

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 959 personer till Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet varav 380 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 10 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 4 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 20.98 1.35 0.00 4.00
Urval 2 21.04 20.98 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 20.98 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

940

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 940 personer till Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet varav 367 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 21 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 16 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 20.89 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.57 20.89 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 20.89 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

896

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

56

Under HT2018 sökte 896 personer till Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet varav 345 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 17 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.29 20.78 1.30 0.00
Urval 2 19.90 20.78 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.29 i urvalsgrupp BI, 20.78 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

859

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 859 personer till Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet varav 318 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 20 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 41% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.81 20.05 1.25 0.00
Urval 2 21.78 19.70 1.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.81 i urvalsgrupp BI, 20.05 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

857

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 857 personer till Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet varav 280 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 27 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 19.79 1.30 0.00
Urval 2 19.10 19.79 1.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 19.79 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

743

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

76

Under HT2015 sökte 743 personer till Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet varav 236 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 30 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 19 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 18.30 1.05 4.00
Urval 2 18.19 18.30 1.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.19 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

708

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 708 personer till Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet varav 182 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 38 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 22 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm