Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-42001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.22 22.26 1.70 0.00 4.00
Urval 2 22.10 22.19 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.22 i urvalsgrupp BI, 22.26 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

6085

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

160

Under HT2020 sökte 6085 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 2286 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 81 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 65 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.73 21.98 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.61 21.95 1.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.73 i urvalsgrupp BI, 21.98 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

3323

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

230

Under VT2020 sökte 3323 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1346 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 128 var män och 148 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 102 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.14 22.40 1.70 0.00 4.00
Urval 2 22.08 22.13 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.14 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

4910

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

240

Under HT2019 sökte 4910 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1854 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 143 var män och 132 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 124 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 22.22 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.46 22.14 1.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 22.22 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

3231

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

230

Under VT2019 sökte 3231 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1323 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 125 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 107 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.48 1.75 0.00 4.00
Urval 2 21.98 22.48 1.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.48 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

5496

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

220

Under HT2018 sökte 5496 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1965 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 130 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 220 personer varav 117 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.95 22.40 1.75 0.00 4.00
Urval 2 21.82 22.30 1.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.95 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3548

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

205

Under VT2018 sökte 3548 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1448 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 104 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 205 personer varav 86 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.29 22.50 1.75 4.00
Urval 2 22.24 22.50 1.75 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.29 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5679

Antagna urval 1

235

Antagna urval 2

205

Under HT2017 sökte 5679 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 2090 i första hand. Totalt antogs 235 personer i det första urvalet varav 123 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 205 personer varav 105 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.75 4.00
Urval 2 22.47 22.50 1.75 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3730

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

200

Under VT2017 sökte 3730 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1486 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 107 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 96 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.50 22.50 1.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5794

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

205

Under HT2016 sökte 5794 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 2215 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 112 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 205 personer varav 92 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.25 22.50 1.80 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3812

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

200

Under VT2016 sökte 3812 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1566 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 109 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 93 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.85 4.00
Urval 2 22.50 22.50 1.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6050

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

195

Under HT2015 sökte 6050 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 2176 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 105 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 90 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.23 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.20 22.50 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.23 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3675

Antagna urval 1

205

Antagna urval 2

190

Under VT2015 sökte 3675 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1485 i första hand. Totalt antogs 205 personer i det första urvalet varav 102 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 91 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.85 4.00
Urval 2 22.50 22.50 1.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6376

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

195

Under HT2014 sökte 6376 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 2248 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 108 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 98 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.75 4.00
Urval 2 22.30 22.50 1.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3421

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

190

Under VT2014 sökte 3421 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1373 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 110 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 94 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm