Antagningspoäng för Logopedprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41005

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.62 17.46 0.80 0.00 3.50
Urval 2 17.46 16.60 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Logopedprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.62 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 435 personer till Logopedprogrammet vid Karolinska institutet varav 91 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 3 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.30 0.85 0.00 3.50
Urval 2 17.13 17.60 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Logopedprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 431 personer till Logopedprogrammet vid Karolinska institutet varav 87 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.35 0.90 0.00 3.00
Urval 2 17.00 18.06 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Logopedprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

511

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 511 personer till Logopedprogrammet vid Karolinska institutet varav 82 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 2 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 18.86 1.15 4.00
Urval 2 18.50 18.79 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Logopedprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 18.86 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 537 personer till Logopedprogrammet vid Karolinska institutet varav 105 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.27 20.32 1.25 4.00
Urval 2 19.60 20.01 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Logopedprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.27 i urvalsgrupp BI, 20.32 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

624

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 624 personer till Logopedprogrammet vid Karolinska institutet varav 135 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 19.81 1.40 4.00
Urval 2 20.30 19.35 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Logopedprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.35 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

749

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 749 personer till Logopedprogrammet vid Karolinska institutet varav 140 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 5 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 3 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 19.80 1.30 0.00
Urval 2 20.38 19.80 1.30
För höstterminen år 2014 hade Logopedprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

734

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 734 personer till Logopedprogrammet vid Karolinska institutet varav 146 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm