Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41008

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.75 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.25 21.41 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.75 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3863

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 3863 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 776 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 48 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 32 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.61 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.09 21.41 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.61 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3296

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 3296 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 686 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 51 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 38 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.46 21.64 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.10 21.41 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.46 i urvalsgrupp BI, 21.64 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3900

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2018 sökte 3900 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 609 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.89 1.65 4.00
Urval 2 21.37 21.84 1.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.89 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4007

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 4007 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 682 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 44 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 34 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.07 22.10 1.65 4.00
Urval 2 21.81 21.95 1.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.07 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4373

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 4373 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 742 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 41 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 36 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.91 22.00 1.65 4.00
Urval 2 21.73 21.86 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.91 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4642

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 4642 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 768 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 52 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 43 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.30 1.70 4.00
Urval 2 21.70 22.05 1.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4865

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 4865 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 820 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 52 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 44 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm