Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41009

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.11 17.42 0.55 0.00 3.50
Urval 2 16.52 17.07 0.50 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.11 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

805

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 805 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 139 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.41 17.42 0.65 0.00 3.00
Urval 2 15.30 16.89 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.41 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

647

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 647 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 108 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 17.10 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.73 16.85 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

779

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 779 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 104 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 17.60 0.80 4.00
Urval 2 15.70 17.20 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

847

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 847 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 115 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.85 0.90 4.00
Urval 2 17.30 18.17 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1118

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1118 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 141 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.68 0.90 4.00
Urval 2 17.30 17.45 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.68 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1233

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1233 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 157 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 16 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.20 0.95 4.00
Urval 2 16.96 16.99 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1180

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 1180 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 139 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm