Antagningspoäng för Sjukgymnastprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-42002

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.64 1.20 0.00
Urval 2 19.10 19.10 1.15 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1841

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 1841 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Karolinska institutet varav 450 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 46 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 39 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm