Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-42004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 19.58 0.95 0.00 4.00
Urval 2 19.52 19.58 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2934

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

150

Under HT2020 sökte 2934 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 568 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 30 var män och 169 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 26 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.92 0.90 0.00 3.00
Urval 2 18.30 18.92 0.90 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1394

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

170

Under VT2020 sökte 1394 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 303 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 36 var män och 189 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 25 var män och 145 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.94 18.75 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.94 18.75 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.94 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1893

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

175

Under HT2019 sökte 1893 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 412 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 33 var män och 190 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 26 var män och 146 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.13 16.60 0.65 0.00 3.50
Urval 2 15.18 16.48 0.45 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.13 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1819

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under VT2019 sökte 1819 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 437 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 20 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.05 0.75 0.00 3.50
Urval 2 16.08 16.67 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2804

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2018 sökte 2804 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 515 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 18.10 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.86 18.10 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2020

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

200

Under VT2018 sökte 2020 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 382 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 49 var män och 201 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 41 var män och 159 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 19.08 1.00 4.00
Urval 2 18.38 19.08 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2526

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

81

Under HT2017 sökte 2526 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 435 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 27 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 81 personer varav 19 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.75 0.95 4.00
Urval 2 18.40 18.74 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2171

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under VT2017 sökte 2171 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 423 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 26 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 17 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.74 19.44 1.15 4.00
Urval 2 18.36 18.14 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.74 i urvalsgrupp BI, 19.44 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2729

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 2729 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 445 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 15 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 19.46 1.15 4.00
Urval 2 19.23 19.46 1.10 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.23 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2762

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 2762 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 456 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 17 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 20.03 1.30 4.00
Urval 2 20.19 19.82 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 20.03 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3563

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 3563 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 647 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.19 0.90 4.00
Urval 2 16.50 17.00 0.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2461

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2015 sökte 2461 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 445 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 36 var män och 189 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 26 var män och 153 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.80 1.00 4.00
Urval 2 17.60 17.51 0.90 3.50
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3208

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

170

Under HT2014 sökte 3208 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 465 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 37 var män och 181 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 26 var män och 142 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 17.05 0.80 4.00
Urval 2 16.99 16.84 0.80 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2333

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

160

Under VT2014 sökte 2333 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 389 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 41 var män och 177 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 25 var män och 132 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm